Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 25. 4. do 2. 5. 2021 - 17. týden

neděle 25. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 26. 4. pondělí 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 27. 4. úterý 4. velikonočního týdne
Kostel Rokytnice 18:00 Za Viki Běčáků, uzdravení nemocných a za duše v očistci.
středa 28. 4. středa 4. velikonočního týdne
Kaple Chlístov 18:00 Za rodiče Blažkovy a rodinu Okřinovu
čtvrtek 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Kostel Rokytnice 18:00 Za zemřelé rodiče Josefa a Marii Vláčilovy s prosbou o Boží pomoc, ochranu a dar zdraví pro celou rodinu
19:00 ADORACE
pátek 30. 4. pátek 4. velikonočního týdne
Kostel Rokytnice 18:00 Za odpuštění hříchů, smíření křivd z minulosti a za ochotu k odpuštění
sobota 1. 5. památka sv. Josefa, dělníka
Kostel Rokytnice 07:30 Za Karla Hořínka, rodinu Hořínkovu a Václavkovu
neděle 2. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- Přijímání Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 do 11:00.

- V pátek je výroční den zatčení P. Jana Buly. Po mši sv. bude následovat smírná adorace.

- V novém nařízení již není obsažen zákaz zpěvu, takže zpívejme, co nám respirátory dovolí. Jako "Pozdrav pokoje" mezi nečleny rodiny se doporučuje stále úklona, manželé se mohou i nadále políbit.
- V Rokytnici ve všední den už nebude omezen počet účastníků. V Rokytnici si tedy ve všední den není třeba rezervovat účast. Rezervace na neděle a mše sv. v Chlístově platí beze změny. 

- Je možné se přihlásit na farní tábor, který bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7. Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.
- Na mši nosíme chirurgické roušky nebo respirátory, dodržujeme rozestupy (rodina sedí spolu, ostatní, kde je nejvíc volného místa), desinfikujeme si ruce, pozdravení pokoje se mezi nečleny rodiny děje vzájemnou úklonou. Buďme opatrní a ohleduplní k ostatním. Pokud cítíte, že vám není úplně dobře zůstaňte, prosím, doma.

Zpovídání:
čtvrtek 29. 4. od 18:30 do 20:30 při adoraci