Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 24. 12. do 31. 12. 2023 - 52. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ / VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
16:00
Rokytnice
Za všechny rodiny a děti našich farností
21:00
Horní Újezd
Za Marii a Bohumila Dohnalovy, jejich rodiče, sourozence a celou rodinu, za rodiče Jakubovy
Pondělí
25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Josefa a Marii Parkanovy, za rodiče Řezníčkovy a duše v očistci

Za Rudolfa Maštěru, dvoje rodiče a celou rodinu 
Úterý
26. 12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 10:30
Chlístov
Za Jaromíra Rygla a dvoje rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Středa
27. 12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Dnes mše sv. není
Čtvrtek
28. 12.
svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků 18:00
Horní Újezd
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti. Za všechny živé a zemřelé obyvatele obcí naší farnosti
Pátek
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Böhmovu
Sobota
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně 16:00
Rokytnice
Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání a ochranu do roku nového
Neděle
31. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Augustina Němcovy, dvoje rodiče, dceru a zetě a za duše v očistci
23:55
Rokytnice
ADORACE s požehnáním do nového roku pro všechny obce našich farností 
  • Dnešní mše sv. v 16:00 je určena zvláště pro rodiny s dětmi a bude též přenášená na YouTube. 
  • V úterý 26. 12. od 15:00 jste zváni na Svatoštěpánské koledování. Zpívat bude Rosa a Rosička.
  • V neděli 31. 12. bude při mši obnova manželských slibů.
  • Mše sv. o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 01. 01. 2024 bude v Rokytnici v 08:00 a v Horním Újezdu v 10:30.
  • V sobotu 06. 01. bude Tříkrálová sbírka. Mše sv. s požehnáním koledníkům bude v 08:00 a následovat bude oblékání koledníků na faře.