Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 02. 07. do 09. 07. 2023 - 27. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
02. 07.
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, PATRONŮ FARNOSTI HORNÍ ÚJEZD 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za donátory a fundátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny živé a zemřelé obyvatele Újezdu, Kojetic, Mikulovic a Výčap
Za Miroslava Malého,dvoje rodiče a celou rodinu a za všechny, kdo odpočívají na tomto hřbitově a nikdo na ně nepamatuje
Pondělí
03. 07.
svátek sv. Tomáše, apoštola Dnes mše sv. není
Úterý
04. 07.
sv. Prokopa, opata Dnes mše sv. není
Středa
05. 07.
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY 10:30
Chlístov
Za Květoslavu Zerzánkovou, a za živou a zemřelou rodinu. Za všechny živé a zemřelé obyvatele Chlístova.
Čtvrtek
06. 07.
sv. Marie Goretti, panny a mučednice Dnes mše sv. není
Pátek
07. 07.
pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
08. 07.
14. neděle v mezidobí 18:00
Horní Újezd
Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a za rodiče Jakubovy a celou rodinu
Neděle
09. 07.
14. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Chlístov
Zarodiče Ošmerovy, dva syny, rodiče Štveráčkovy a syna, dar víry pro děti a za duše v očistci

V rámců Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, zveme všechny mladé, společenství mladých, ministranty, scholy a rodiny na program Mladí fandí Velehradu, který proběhne 4. 7. 2023 od 14 hodin v areálu ZŠ Velehrad. Můžete se přihlásit do Velehradských her, ve kterých budou jednotlivé týmy soutěžit v různých disciplínách (vodní fotbal, bumber ball a další) o pohár "tatíčka Stojana". Přihlášku i podmínky soutěže naleznete na stránkách www.velehrad.eu. V rámci večerního programu se můžete těšit na WORSHIP PÁRTY se svědectvími a s kapelami: LCH LIVE, TOWMEOT a GEDEON WORSHIP. Více informací na plakátku a sociálních sítích.