Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 30. 5. do 6. 6. 2021 - 22. týden

neděle 30. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 1. 6. památka sv. Justina, mučedníka
Proglas 18:00 Za zemřelé posluchače přátele Proglasu
středa 2. 6. středa 9. týdne v mezidobí
Kaple Chlístov 17:00 Adorace a zpovídání
18:00 Za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Zerzánkovu a Cardovu
čtvrtek 3. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Kostel Rokytnice 18:00 Za živé a zemřelé farníky, fundátory, donátory, dárce a dobrodince farnosti
pátek 4. 6. pátek 9. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Kostel Rokytnice 15:00 Adorace a zpovídání
18:00 Za rodiče, živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Bohmovu
sobota 5. 6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Kostel Rokytnice 07:30 Za živou a zemřelou rodinu Musilovu a Dejmkovu
neděle 6. 6. 10. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- Dnes ve 13:00 nás čeká svatba Dominika Jelečka a Martiny Klodové, vyprošujme jim hojnost Božího požehnání a sílu Ducha Svatého.
- Ve čtvrtek nás čeká Slavnost Těla a Krve Páně s následným eucharistickým průvodem. 
- V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné, adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00.
- V pátek po večerní mši sv. (cca v 19h) informační setkání rodičů před přípravou na 1. sv. přijímání.
- Stále je možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat od neděle 25. 7. do soboty 31. 7.
 Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

Zpovídání:
Středa 2. 6. od 17:00 - Chlístov
Pátek 4. 6. od 15:00 při adoraci