Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 04. 07. do 11. 07. 2021 - 27. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
04. 07.
14. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Zdeňku Benáčkovu, Milana a Jana Dočekalovy s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci
Pondělí
05. 07.
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY 10:30
u kaple sv. C+M Chlístov
Za živé a zemřelé farníky, dárce a dobrodince farnosti a obyvatele Chlístova, Markvartic a Rokytnice
Úterý
06. 07.
sv. Marie Goretti, panny a mučednice Dnes mše sv. není
Středa
07. 07.
středa 14. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Blaženu Krátkou, manžela, dva syny, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
08. 07.
čtvrtek 14. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Janu Štorkovu, dvoje rodiče a duše v očistci
18:30
Rokytnice
ADORACE
Pátek
09. 07.
pátek 14. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za živou i zemřelou rodinu Blažkovu a přízeň
Sobota
10. 07.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Poděkování za vykonané zkoušky studentů s prosbou o vedení a požehnání do dalších dnů
Neděle
11. 07.
15. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky

- Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude 5. 7. od 10:30 před kaplí sv. C + M v Chlístově.
- Sbírka z minulé neděle vyhlášená o biskupem Vojtěchem na oblasti postižené tornádem přinesla v naší farnosti 24 275,- Kč a sbírka byla hned odeslána. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.
- Na stránkách farnosti je možné přispět rovnou na účet Diecézní Charity Brno. Vždy si prosím dle stránek Charity Brno zkontrolujte číslo účtu a variabilní symbol.
- Pod věží je zapisovací arch "Evangelium na každý den" pro rok 2022, uveďte prosím jméno a počet kusů. Zapište se prosím do 31. 7.
- Zároveň průzkum zájmu o farní pouť do Mariazell, která by se uskutečnila 2. 10. Zapište se prosím do 25. 7. Závazné přihlášení by proběhlo začátkem září.

Zpovídání:
- 30 min. před mší sv.
- čtvrtek 08. 07. od 18:30 do 20:00 při adoraci