Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 25. 12. do 01. 01. 2023 - 52. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Josefa a Marii Parkanovy, za rodiče Řezníčkovy a duše v očistci

Za Rudolfa Maštěru, dvoje rodiče a celou rodinu 
Pondělí
26. 12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 10:30
Chlístov
Za rodiče Jaroslava a Boženu Žampovy, za živou a zemřelou rodinu
Úterý
27. 12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Dnes mše sv. není
Středa
28. 12.
svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků 18:00
Rokytnice
Za Jana a Marii Prokopovy a za živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
29. 12.
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
Pátek
30. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 18:00
Rokytnice
Za rodinu Bártíkovu, Sedláčkovu a Hobzovu
Sobota
31. 12.
sv. Silvestra I., papeže 16:00
Rokytnice
Na poděkování za uplynulý rok 2022 s prosbou o ochranu a požehnání do nového roku
23:55
Rokytnice
ADORACE - zakončená požehnáním pro všechny obyvatele obcí farnosti Rokytnice a Újezd
Neděle
01. 01.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 10:30
Rokytnice
Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
18:00
Horní Újezd
Za Štěpánku a Jaroslava Vechetovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami a za duše v očistci

Za Marii a Augustina Němcovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami, dceru Marii a zetě Josefa a za celou rodinu
  • Dostal jsem štěně... chci moc poděkovat za všechny měkouše, tvrdouše, papírouše i lahvouše. 
  • V měsíci lednu budou mše sv. v Chlístově opět ve středu. 
  • Kdo máte zájem o mši sv. s výročím na měsíc leden, napište mi prosím. Během týdne se pokusím otevřít zapisování na webu.
  • Při pátečním svátku sv. Rodiny bude možnost obnovit manželský slib. 
  • V sobotu 7. 1. bude mše sv. v 08:00 s požehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- v pátek 30. 12. po mši sv. do 19:30.
- dle individuální domluvy