Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 22. 10. do 29. 10. 2023 - 43. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
22. 10.
29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Karla Böhma, manželku, syna, snachu, rodiče a duše v očistci
Pondělí
23. 10.
sv. Jana Kapistránského, kněze 18:00
Chlístov
Na poděkování za dar života a Boží pomoc a ochranu pro rodinu Slatinských
Úterý
24. 10.
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 07:30
Rokytnice
Za Janu Štorkovou, dvoje rodiče a duše v očistci
Středa
25. 10.
slavnost Výročí posvěcení kostela Dnes mše sv. není
Čtvrtek
26. 10.
čtvrtek 29. týdne v mezidobí 18:00
Výčapy
( volná intence )
Pátek
27. 10.
pátek 29. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
Sobota
28. 10.
sobotní mše s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za Miluši Růžičkovou, rodiče Růžičkovy a rodinu Svobodovu
Neděle
29. 10.
30. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Ke cti sv. Judy Tadeáše

Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu
Misijní neděle 2023 a sbírka
  • V úterý ranní mše sv. v 07:30.
  • V sobotu 28. 10. náboženství pro druhý stupeň od 09:00 na faře.
  • Příští neděli 29. 10. jste zváni na další Večer chval, který začne v 18:00.
  • Před dušičkové zpovídání bude v pondělí 30. 10. od 16:30 v Rokytnici. Případně lze využít zpovídání v Přibyslavicích v neděli 29. 10. v 15:00.
  • Mše sv. na Slavnost všech svatých 01. 11. bude začínat až v 19:00. Památka všech věrných zemřelých bude při mši v 18:00 v Horním Újezdu. 
  • Charita Třebíč pořádá sbírku pro Ukrajinu. Je možné přispět finančně. Nebo hmotnými dary. Co se sbírá je uvedeno na plakátku. Sbírka probíhá do 25. 10. po domluvě lze dary nechat u Magdy Novákové.
  • V sakristii je rozpis lektorů na další období.