Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 23. 05. do 30. 05. 2021 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
23. 05.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10:30
Rokytnice
Za živé a zemřelé farníky, fundátory, donátory, dárce a dobrodince farnosti
14:30
Rokytnice
Svátostné požehnání
Pondělí
24. 05.
památka Panny Marie Matky Církve Dnes mše sv. není
Úterý
25. 05.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
Středa
26. 05.
památka sv. Filipa Neriho, kněze 18:00
Chlístov
Za Jaroslava Štveráčka a duše v očistci
Čtvrtek
27. 05.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00
Rokytnice
Za Jana Prokopa, živou a zemřelou rodinu Prokopovu
19:00
Rokytnice
ADORACE
Pátek
28. 05.
pátek 8. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Marii Václavkovou, živou a zemřelou rodinu
Sobota
29. 05.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za Marii Böhmovou a dva manžele
Neděle
30. 05.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00
Rokytnice
Za farníky

- Na mše sv. již není třeba se rezervovat. Dodržujeme ale rozestupy, využíváme všechny volné prostory kostela, máme respirátory nebo chirurgické roušky, desinfikujeme se ruce. Končí také vysílání mší sv. ve všední den. Vysílání v neděli bude pokračovat.
- Dnes odpoledne v 14:30 bude svátostné požehnání. 
- V neděli 13. 6. a 27. 6. budou opět nedělní mše sv. v Chlístově.
- Májové pobožnosti vždy po mši sv. ve všední den.
- V neděli 30. 5. v 13:00 uzavře v našem kostele církevní sňatek Dominik Jeleček a Martina Klodová. Kdyby někdo věděl o překážkách tohoto zamýšleného manželství, ať o tom informuje duchovního správce.
- V plánu je první sv. přijímání, které je plánována na neděli 26. 9. při mši sv. v 10:30. Přihlašovací formulář už je na stránkách farnosti. Podrobnosti pak budou odeslány rodičům na email.
- Blíží se nám také slavnost Těla a Krve Páně. Letos bude ve čtvrtek 3. 6. v 18:00 s následným eucharistickým průvodem. 
- Je možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7.
 Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

Zpovídání:
čtvrtek 27. 5. od 19:00 do 20:30 při adoraci